Phân loại hạt mài

Hạt mài được chia thành nhóm hạt mài thông thường và nhóm hạt mài siêu cứng. Mỗi nhóm lại được chia thành hạt mài tự nhiên và hạt mài nhân tạo.

Dựa trên đặc tính của chúng, các hạt mài có thể được phân loại theo sơ đồ sau:

abrasivesscheme2

 

Các hạt mài thông thường tự nhiên được dùng nhiều ở thời xưa. Ngày nay chúng ít dược sử dụng, do độ cứng thấp, không đồng nhất và nhiều tạp chất. Thay vào đó, các hạt mài nhân tạo trở nên chiếm ưu thế.

(Theo abtectools.com)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Liên hệ