Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho đá mài

ISO 9001:2000 là hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Các sản phẩm sản xuất tuân thủ theo hệ thống tiêu chuẩn này nhằm đạt được sử ổn định về chất lượng của sản phẩm.

Đối với nhà sản xuất, để được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 nhất thiết phải đạt được các tiêu chí sau:

• Có hệ thống kiểm tra định lượng quá trình sản xuất để đảm bảo rằng quá trình này đang sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng.

• Bảo đảm giữ được chất lượng ổn định, giữ được tên tuổi của thương hiệu.

• Có hệ thông nhận biết các nhược điểm của sản phẩm để loại bỏ và có biện pháp chỉnh sửa thích đáng khi cần thiết.

• Thường xuyên xem xét lại các tiến trình có tính chất đặc biệt và hệ thống chất lượng của chính nó thông qua xác định hiệu quả thực tế.

EN 12413 là bộ tiêu chuẩn của Châu Âu về an toàn cho các loại đá mài. Chúng đặt ra các tiêu chí và các biện pháp, nhằm loại trừ hoặc giảm thiểu các mối nguy cơ đến từ đá mài. Các nguy cơ này phải dược loại trừ ngay từ khâu thiết kế đến khâu sản xuất.

ANSI B7.1 là bộ tiêu chuẩn của Mỹ về an toàn trong việc sử dụng, bảo quản và các biện pháp bảo hộ đối với người sử dụng đá mài. Bộ tiêu chuẩn cũng đặt ra các yêu cầu cho các thiết bị được sử dụng cùng với đá mài, từ khâu thiết kế tới khâu chế tạo thiết bị.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Liên hệ