Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Thí điểm thành lập các khu công nghiệp điện tử

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo về tình hình phát triển các khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử quy mô vốn từ 20 triệu USD trở lên.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc rà soát, báo cáo này nhằm phục vụ xây dựng và triển khai thí điểm Đề án về thành lập các khu công nghiệp điện tử tập trung để thu hút đầu tư của các tập đoàn hàng đầu thế giới và các doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển phần cứng, phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm điện tử chất lượng cao…

Báo cáo bao gồm nội dung đánh giá về tình hình phát triển các khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử (số lượng các dự án về điện tử có quy mô vốn đầu tư từ 20 triệu USD trở lên); đánh giá hiện trạng của các khu công nghiệp có trên 30% diện tích đất công nghiệp thu hút các dự án điện tử; cơ chế, chính sách đang áp dụng và khó khăn, vướng mắc; kiến nghị thí điểm thành lập khu công nghiệp điện tử tập trung có khả năng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn hàng đầu thế giới…

Đáng chú ý, về tình hình hoạt động của các dự án điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương báo cáo chi tiết về tổng số dự án điện tử trong khu công nghiệp, vốn đầu tư đăng ký, vốn đầu tư thực hiện, diện tích sử dụng đất tính đến cuối tháng 9/2020 (bao gồm đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài).

[Kỳ vọng khởi động làn sóng đầu tư nước ngoài chất lượng cao]

Các địa phương thống kê từng dự án điện tử thuộc tập đoàn hàng đầu thế giới, trong đó có cả các dự án vệ tinh tham gia cung cấp nguyên liệu, linh kiện và phụ hiện cho dự án này. Tổng số dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh, doanh thu, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, nộp ngân sách Nhà nước trong năm 2019.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 10 tháng năm 2020, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được 591 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,3 tỷ USD. Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài lên 10.055 dự án với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 198 tỷ USD. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 70%.

Đối với các dự án đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút được 555 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 125.400 tỷ đồng. Lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư trong nước lên 9.845 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2,34 triệu tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 46%.

Tính đến hết tháng 10/2020, trên phạm vi cả nước có 369 khu công nghiệp được thành lập (bao gồm cả các khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu) với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 113.300ha, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt khoảng 73.600ha (chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên).

Trong số 369 khu công nghiệp được thành lập có 280 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 82.800ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 56.600ha, đã cho các nhà đầu tư thuê/thuê lại khoảng 39.800ha (đạt tỷ lệ lấp đầy 70,1%) và 89 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 30.500ha, diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 16.300ha./.

Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top
Liên hệ